Samarbeten


Utöver enskild undervisning och studioverksamhet samarbetar vi med andra skolor och företag. Det kan innebära att vi ansvarar för den ordinarie musikundervisningen för en skola eller projektbaserat arbete med vissa grupper av elever.

Några av våra samarbetspartners är listade nedan.

– Vårkullen skolveckohem AB, Falköping
Musikundervisning i grupper

– Stiftelsen Västgötakollektivet/Sikagården HVB-hem, Falköping
Enskild instrumentundervisning

– Studiegården, Specialpedagogiskt centrum Falköpings kommun
Musikundervisning i grupper

– Lilla Fredriksberg, Specialpedagogiskt centrum Falköpings kommun
Musikundervisning i grupper

– Kompassen, Specialpedgogiskt centrum Falköpings kommun
Musikundervisning i grupper

– Centralskolan, Högstadieskola Falköpings kommun
Rockbandsprojekt

– Hjo Kulturskola, Hjo kommun
Kompetensutveckling studoinspelning